Driver Alert System*

Το Driver Alert System προορίζεται να βοηθήσει τον οδηγό του οποίου οι οδηγικές ικανότητες αρχίζουν και φθίνουν ή τον οδηγό που αρχίζει να αποκλίνει ακούσια από τη λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία κινείται.

Το Driver Alert System αποτελείται από διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να είναι ενεργοποιημένες είτε ταυτόχρονα είτε ξεχωριστά:

ή

Η ενεργοποιημένη λειτουργία τίθεται σε κατάσταση αναμονής και δεν επενεργεί αυτόματα μέχρι η ταχύτητα του αυτοκινήτου να υπερβεί τα 65 km/h (40 mph).

Η λειτουργία απενεργοποιείται ξανά όταν η ταχύτητα μειωθεί κάτω από τα 60 km/h (37 mph).

Και οι δύο λειτουργίες χρησιμοποιούν μια κάμερα η οποία λειτουργεί με βάση τις πλευρικές διαγραμμίσεις που υπάρχουν σε κάθε πλευρά της λωρίδας κυκλοφορίας.

 Προειδοποίηση

Το Σύστημα προειδοποίησης οδηγού δεν λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις, έχει σχεδιαστεί απλώς ως συμπληρωματικό βοήθημα.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την απόλυτη ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.