Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS1

Ο χειρισμός του συστήματος προθέρμανσης στο αυτοκίνητο πραγματοποιείται μέσω SMS.

 Σημείωση

Προσέχετε πού σταθμεύετε το αυτοκίνητο όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριζόμενο σύστημα προθέρμανσης, διότι το σύστημα προθέρμανσης εκλύει καυσαέρια.

 Σημείωση

Μετά από κάθε υποεντολή ακολουθεί ένας χαρακτήρας #. Το μήνυμα πρέπει να γραφτεί ως ακολουθία χαρακτήρων χωρίς κενά, με τελευταίο χαρακτήρα τον #, π.χ. # κωδικό PIN # 1 #

Αριθμός τηλεφώνου

Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί στον παρακάτω αριθμό: +46 70 903 20 40. Για ορισμένα κινητά τηλέφωνα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα πρότυπο μηνυμάτων για να διευκολυνθεί ο απλούστερος και γρηγορότερος χειρισμός.

Απευθείας εντολές

Για να τεθεί το σύστημα θέρμανσης απευθείας σε λειτουργία:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 1 #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Εάν το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί και απενεργοποιηθεί αμέσως:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 0 #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Χρονικές εντολές

Εάν προστεθεί νέα ώρα, τότε το μήνυμα τελειώνει με την επιθυμητή ώρα, π.χ. 17302.

Αλλάξτε και ενεργοποιήστε το T1:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 11 # Ώρα #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Αλλάξτε και ενεργοποιήστε το T2:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 12 # Ώρα #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Εάν απαιτείται ενεργοποίηση ήδη καταχωρημένης ώρας:

Ενεργοποίηση T1:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 11 #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Ενεργοποίηση T2:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 12 #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Για να ακυρώσετε μια ήδη προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης, πρέπει να απενεργοποιήσετε την ώρα έναρξης.

Για να απενεργοποιήσετε το T1:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 01 #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Για να απενεργοποιήσετε το T2:

 1. Εισάγετε τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθούμενο από τον # κωδικό PIN # 02 #
 2. Στείλτε το μήνυμα.

Εάν το σύστημα προθέρμανσης δεν τίθεται σε λειτουργία

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα προθέρμανσης δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω SMS. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλεται ένα SMS με το κείμενο "Το σύστημα προθέρμανσης δεν μπόρεσε να τεθεί σε λειτουργία!" στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που επιχείρησε να εκκινήσει την υπηρεσία.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Αυτοκίνητα με Volvo On Call*
 3. 2 Η ώρα στρογγυλοποιείται πάντοτε στο πλησιέστερο 5-λεπτο.