Ρυθμιστής ταχύτητας - αλλαγή ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (Speed Limiter) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν του επιτρέπει να υπερβεί ακούσια μια προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη ταχύτητα.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Χειριστήρια στο τιμόνι και πίνακας οργάνων.
  1. Ikon röd cirkel 1Ρυθμιστής ταχύτητας - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
  2. Ikon röd cirkel 2Η κατάσταση αναμονής αναστέλλεται και ανακτάται η αποθηκευμένη ταχύτητα.
  3. Ikon röd cirkel 3 Κατάσταση αναμονής.
  4. Ikon röd cirkel 4Ενεργοποίηση και ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας.
  5. Ikon röd cirkel 5Επιλεγμένη ταχύτητα.
  6. Ikon röd cirkel 6Ρυθμιστής ταχύτητας ενεργός.

Αλλαγή της αποθηκευμένης ταχύτητας

Η αποθηκευμένη μέγ. ταχύτητα αλλάζει αν πατήσετε στιγμιαία ή παρατεταμένα το κουμπί Ikon farthållare 2 ή Ikon farthållare 3 στο τιμόνι.

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα κατά +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
  • Χρησιμοποιήστε στιγμιαία πατήματα - με κάθε πάτημα η ταχύτητα αλλάζει κατά +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα κατά +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
  • Κρατήστε πατημένο το κουμπί και αφήστε το στη μέγ. ταχύτητα που θέλετε.

Το τελευταίο πάτημα αποθηκεύεται στη μνήμη.

Σχετικά έγγραφα