Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic*

Το κιβώτιο ταχυτήτων Geartronic διαθέτει δύο λειτουργίες αλλαγής σχέσεων - αυτόματη και χειροκίνητη.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: Θέσεις αυτόματης αλλαγής σχέσεων. +/–: Θέσεις χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων. S: Λειτουργία Sport*.

Στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η θέση του επιλογέα ταχυτήτων μέσω των εξής ενδείξεων: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 κ.λπ.

Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

P4-1220-Automatiska växellägen

Οι θέσεις αυτόματης αλλαγής σχέσεων επισημαίνονται στα δεξιά του πίνακα οργάνων. (Μόνο μία ένδειξη ανάβει κάθε φορά - αυτή που δείχνει την τρέχουσα θέση του επιλογέα ταχυτήτων.)

Η λυχνία "S" για τη λειτουργία Sport ανάβει με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα όταν η λειτουργία είναι ενεργή.

Θέση στάθμευσης - P

Επιλέξτε τη θέση P κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Για να μπορέσετε να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και το κλειδί να βρίσκεται στη θέση II, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Το κιβώτιο ταχυτήτων κλειδώνει μηχανικά όταν επιλεγεί η σχέση P. Ενεργοποιήστε επίσης το χειρόφρενο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

 Σημείωση

Ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P για να μπορέσει το αυτοκίνητο να κλειδωθεί και να οπλίσει ο συναγερμός.

 Σημαντικό

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση P.

 Προειδοποίηση

Ενεργοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε επικλινές έδαφος - η επιλογή της θέσης P στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν επαρκεί για τη συγκράτηση του αυτοκινήτου σε όλες τις περιπτώσεις.

Θέση όπισθεν - R

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση R.

Νεκρά - N

Σε αυτή τη θέση δεν είναι επιλεγμένη καμία ταχύτητα και μπορείτε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, εάν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση N.

Για να μπορέσετε να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση N σε άλλη θέση, το πεντάλ φρένων πρέπει να είναι πατημένο και το κλειδί να βρίσκεται στη θέση II, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Θέση οδήγησης - D

Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης. Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και την ταχύτητα κίνησης. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν μετακινείτε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D από τη θέση R.

Geartronic – Θέσεις χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων (+S-)

Ο οδηγός μπορεί επίσης να αλλάζει σχέσεις χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Geartronic. Το αυτοκίνητο φρενάρει με τον κινητήρα όταν αφήνετε το πεντάλ γκαζιού.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Η θέση χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων επιτυγχάνεται αν μετακινήσετε τον μοχλό στο πλάι, από τη θέση D στην τερματική θέση στο "+/-". Το σύμβολο "+S-" στον πίνακα οργάνων αλλάζει χρώμα από ΛΕΥΚΟ σε πορτοκαλί και τα ψηφία 1, 2, 3 κ.λπ. εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο, που αντιστοιχεί στη σχέση που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 • Μετακινήστε το μοχλό προς τα εμπρός στο "+" (συν) για να επιλέξετε μεγαλύτερη σχέση και αφήστε το μοχλό, ο οποίος θα επιστρέψει στη θέση ηρεμίας μεταξύ + και .

ή

 • Τραβήξτε το μοχλό προς τα πίσω στο "" (πλην) για να επιλέξετε μικρότερη σχέση, και αφήστε τον.

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων "+S–" οποιαδήποτε στιγμή ενώ οδηγείτε.

Το σύστημα Geartronic επιλέγει αυτόματα μικρότερη σχέση εάν ο οδηγός αφήσει την ταχύτητα να ελαττωθεί κάτω από το επίπεδο που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα και το σβήσιμο του κινητήρα.

Για να επιστρέψετε στην αυτόματη αλλαγή σχέσεων:

 • Μετακινήστε το μοχλό στην τερματική θέση D.

 Σημείωση

Εάν το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει πρόγραμμα Sport, τότε το κιβώτιο ταχυτήτων μεταβαίνει σε χειροκίνητη λειτουργία μόνο εάν μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή πίσω στη θέση "+S–". Στον πίνακα οργάνων δεν εμφανίζεται πλέον η ένδειξη S, αλλά οι σχέσεις 1, 2, 3 κ.λπ. που επιλέγονται.

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Συμπληρωματικά με τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων από τον επιλογέα ταχυτήτων, υπάρχουν επίσης χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

Για να μπορέσετε να αλλάξετε σχέσεις από τα χειριστήρια αυτά στο τιμόνι, πρέπει πρώτα να τα έχετε ενεργοποιήσει. Αυτό γίνεται τραβώντας ένα από τα χειριστήρια αυτά προς το τιμόνι - τότε στον πίνακα οργάνων η ένδειξη αλλάζει από "D" σε έναν αριθμό, που δηλώνει την τρέχουσα σχέση.

Για να επιλέξετε την αμέσως επόμενη σχέση:

 • Τραβήξτε ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι προς τα πίσω - προς το τιμόνι - και αφήστε το.
P3-1320- RattPaddlar
Και τα δύο χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι.
 1. Ikon röd cirkel 1"-": Επιλέγει την αμέσως μικρότερη σχέση.
 2. Ikon röd cirkel 2"+": Επιλέγει την αμέσως μεγαλύτερη σχέση.

Η σχέση αλλάζει με κάθε τράβηγμα του χειριστηρίου αλλαγής σχέσεων με την προϋπόθεση ότι οι στροφές του κινητήρα δεν υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο εύρος στροφών.

Μετά από κάθε αλλαγή σχέσης, η ένδειξη στον πίνακα οργάνων αλλάζει δείχνοντας την τρέχουσα σχέση.

 Σημείωση

Αυτόματη απενεργοποίηση

Εάν τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι δεν χρησιμοποιούνται, τότε μετά από ένα μικρό διάστημα απενεργοποιούνται - ως σχετική ένδειξη, στον πίνακα οργάνων αντί για τον αριθμό της τρέχουσας σχέσης εμφανίζεται πλέον το γράμμα "D".

Εξαίρεση αποτελεί η πέδηση από τον κινητήρα - σε αυτή την περίπτωση τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ενεργοποιούνται όσο η πέδηση από τον κινητήρα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χειροκίνητη απενεργοποίηση

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα:

 • Τραβήξτε και τα δύο χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι προς το τιμόνι και κρατήστε τα μέχρι στον πίνακα οργάνων ο αριθμός για την τρέχουσα σχέση να αλλάξει σε "D".

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με τον επιλογέα ταχυτήτων στη λειτουργία Sport* - τότε τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι είναι συνεχώς ενεργά χωρίς να απενεργοποιούνται.

Geartronic - Λειτουργία Sport* (S)1

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Η λειτουργία Sport προσδίδει πιο σπορ χαρακτηριστικά στην οδήγηση και επιτρέπει τη λειτουργία του κινητήρα σε υψηλότερες στροφές. Ταυτόχρονα, το αυτοκίνητο αποκρίνεται γρηγορότερα στην επιτάχυνση. Κατά τη δυναμική οδήγηση, προτεραιότητα έχουν οι μικρότερες σχέσεις, που σημαίνει ότι η επιλογή μεγαλύτερης σχέσης καθυστερεί.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sport:

 • Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στο πλάι, από τη θέση D στην τερματική θέση στο "+S–" - η ένδειξη στον πίνακα οργάνων αλλάζει από D σε S.

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Sport οποιαδήποτε στιγμή ενώ οδηγείτε.

Geartronic - Χειμερινή λειτουργία

Όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός, το αυτοκίνητο ενδέχεται να ξεκινήσει ευκολότερα εάν επιλέξετε 3η χειροκίνητα.

 1. Πατήστε το πεντάλ φρένων και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση D στην τερματική θέση στο "+S–" - η ένδειξη στον πίνακα οργάνων αλλάζει από D στον αριθμό 12.
 2. Μετακινηθείτε προς τα πάνω μέχρι την 3η ταχύτητα πιέζοντας τον επιλογέα προς το "+" (συν) δύο φορές - η ένδειξη στην οθόνη του πίνακα οργάνων αλλάζει από 1 σε 3.
 3. Αφήστε το πεντάλ φρένου και επιταχύνετε προσεκτικά.

Η λειτουργία "Χειμερινή οδήγηση" του κιβωτίου ταχυτήτων σημαίνει ότι το αυτοκίνητο ξεκινά με τον κινητήρα σε χαμηλότερες στροφές και μειωμένη ισχύ κινητήρα στους κινητήριους τροχούς.

Λειτουργία Kick-Down

Αν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του (πέρα από τη θέση που θεωρείται ως πλήρης επιτάχυνση) επιλέγεται αυτόματα μικρότερη σχέση. Αυτό ονομάζεται kick-down.

Αν αφήσετε το πεντάλ του γκαζιού από τη θέση "kick-down", τότε επιλέγεται αυτόματα μεγαλύτερη σχέση.

Το "kick-down" χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση, π.χ. κατά την προσπέραση.

Λειτουργία ασφαλείας

Για να αποφευχθεί η υπέρβαση του ορίου στροφών του κινητήρα, το πρόγραμμα ελέγχου του κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτει αναστολέα επιλογής μικρότερης σχέσης, ο οποίος αποτρέπει το kick-down.

Το Geartronic δεν επιτρέπει την επιλογή μικρότερης σχέσης/kick-down, διότι κάτι τέτοιο θα αύξανε τις στροφές του κινητήρα σε βαθμό που θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα. Εάν ο οδηγός επιχειρήσει να επιλέξει μικρότερη σχέση με αυτό τον τρόπο όταν ο κινητήρας λειτουργίας λειτουργεί σε υψηλές στροφές, δεν θα γίνει τίποτα – η αρχική σχέση παραμένει επιλεγμένη.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το kickdown, το αυτοκίνητο μπορεί να αλλάξει μία ή περισσότερες σχέσεις κάθε φορά ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. Όταν οι στροφές του κινητήρα αυξηθούν στο ανώτατο όριο, πραγματοποιείται αλλαγή σε μεγαλύτερη σχέση ώστε να μην υποστεί ζημιά.

Ρυμούλκηση

Αν το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί - βλ. σημαντικές πληροφορίες στην ενότητα Ρυμούλκηση.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Μόνο σε ορισμένους κινητήρες.
 3. 2 Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει λειτουργία Sport*, τότε εμφανίζεται πρώτα η ένδειξη "S".