Οδήγηση με ανοικτή πόρτα χώρου αποσκευών/καπό χώρου αποσκευών

Σε περίπτωση οδήγησης με την πόρτα του χώρου αποσκευών ανοικτή, τα δηλητηριώδη καυσαέρια της εξάτμισης μπορεί να εισχωρήσουν στο αυτοκίνητο μέσα από το χώρο αποσκευών.

 Προειδοποίηση

Μην οδηγείτε με την πόρτα του χώρου αποσκευών ανοιχτή! Τα δηλητηριώδη καυσαέρια της εξάτμισης μπορούν να εισχωρήσουν στο αυτοκίνητο μέσα από το χώρο αποσκευών.

Σχετικά έγγραφα