Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού

Μειωμένη προστασία σημαίνει ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης μπορεί να απενεργοποιηθούν προσωρινά.

Για να αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίηση του συναγερμού, π.χ. όταν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει σκύλος ή κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με τρένο ή πορθμείο, απενεργοποιήστε προσωρινά τους αισθητήρες κίνησης και κλίσης.

Η διαδικασία είναι η ίδια με την προσωρινή απενεργοποίηση του διπλού κλειδώματος1.

  1. 1 Μόνο σε συνδυασμό με συναγερμό.