Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών*

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός προετοιμάζει το σύστημα θέρμανσης, τον κινητήρα και το χώρο επιβατών του αυτοκινήτου πριν αρχίσετε να οδηγείτε έτσι, ώστε να μειωθεί τόσο η φθορά όσο και οι ανάγκες σε ενέργεια κατά τη διαδρομή.

Ο θερμαντήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία απευθείας ή με το χρονοδιακόπτη.

Το σύστημα προθέρμανσης δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εάν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 15 °C. Σε θερμοκρασίες –5 °C ή χαμηλότερες, ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του θερμαντήρα είναι 50 λεπτά.

 Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα καυσίμου σε εσωτερικό χώρο. Εκλύονται καυσαέρια.

 Σημείωση

Όταν ο ανεξάρτητος θερμαντήρας καυσίμου είναι ενεργός, μπορεί να παρατηρήσετε καπνό από το θόλο δεξιού τροχού, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Ανεφοδιασμός καυσίμου

P3-sv60/V60H Tanklucka Varning + Lockparkering
Πινακίδα στο πορτάκι του ρεζερβουάρ.

 Προειδοποίηση

Το καύσιμο που έχει χυθεί μπορεί να αναφλεγεί. Απενεργοποιήστε το βοηθητικό σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο πριν ξεκινήσετε τον ανεφοδιασμό.

Δείτε στον πίνακα οργάνων για να βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος. Όταν λειτουργεί, εμφανίζεται η λυχνία της θέρμανσης.

Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθµευµένο σε έδαφος με μεγάλη κλίση, το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι στραμμένο προς τα κάτω για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία του θερμαντήρα καυσίμου.

Μπαταρία και καύσιµα

Εάν η μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη ή η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή, ο θερμαντήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και στην οθόνη πληροφοριών θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας μία φορά το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

 Σημαντικό

Η επανειλημμένη χρήση του συστήματος προθέρμανσης σε συνδυασμό με σύντομες διαδρομές οδηγεί στην αποφόρτιση της μπαταρίας και συνεπώς σε προβλήματα κατά την εκκίνηση.

Για να είστε βέβαιοι ότι η μπαταρία του αυτοκινήτου έχει επαναφορτιστεί επαρκώς, ώστε να μπορεί να παράγει την ενέργεια που καταναλώθηκε από το σύστημα προθέρμανσης αν το χρησιμοποιείτε συχνά, πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστημα ήταν ενεργό το σύστημα προθέρμανσης. Το σύστημα προθέρμανσης χρησιμοποιείται για 50 λεπτά το πολύ κάθε φορά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.