Προειδοποιητικό τρίγωνο

Το προειδοποιητικό τρίγωνο χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει άλλους χρήστες του δρόμου ότι το όχημα είναι ακινητοποιημένο.

Αποθήκευση και άνοιγμα

P3-1035-V60-Placering varningstriangel
P3-1517-V60-Bi Fuel-warning triangel in luggage comp
Ισχύει για αυτοκίνητα Bi-Fuel*.
Varningstriangel-2/3
Copy of P3-647 Varningstriangel-3/3
Ikon grå fyrkant 1

Ανασηκώστε το κάλυμμα του δαπέδου και αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο.

Ikon grå fyrkant 2

Αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο από τη θήκη του, ανοίξτε το και συνδέστε τις δύο πλευρές.

Ikon grå fyrkant 3

Ανοίξτε τα σκέλη του προειδοποιητικού τριγώνου.

Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση του προειδοποιητικού τριγώνου. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο σημείο ως προς την κυκλοφορία.

Βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητικό τρίγωνο και η θήκη του έχουν στερεωθεί σωστά στο χώρο αποσκευών μετά τη χρήση.

 Σημείωση

Εάν το αυτοκίνητο έχει κλειδωθεί με το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων, το καπό/η πόρτα χώρου αποσκευών και η θήκη στο δάπεδο δεν μπορούν να ανοίξουν, βλ. Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων*.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.