Πλοήγηση* - φωνητική αναγνώριση

Παράδειγμα χειρισμού του συστήματος πλοήγησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης.

Για μια βασική περιγραφή της φωνητικής αναγνώρισης, βλ. ενότητα φωνητική αναγνώριση στο εγχειρίδιο κατόχου.

Οι παρακάτω διάλογοι είναι απλώς ενδεικτικοί. Η απάντηση του συστήματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση.

Έναρξη καθοδήγησης

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές αρχίζει την καθοδήγηση σύμφωνα με το καθορισμένο δρομολόγιο.
Πείτε: "Start route guidance".
Το σύστημα απαντά: "Έναρξη καθοδήγησης".

Διακοπή καθοδήγησης

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές σταματά την καθοδήγηση.
Πείτε: "Cancel route guidance".
Το σύστημα απαντά: "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να κάνετε να σταματήσει η καθοδήγηση;".
Πείτε: "Ναι".
Το σύστημα απαντά: "Τερματισμός καθοδήγησης".

Προσδιορισμός προορισμού με σημείο ενδιαφέροντος (POI)

Ο παρακάτω διάλογος με φωνητικές εντολές αρχίζει την καθοδήγηση έως το πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων. Το σενάριο λειτουργεί επίσης και για άλλα σημεία ενδιαφέροντος όπως π.χ. ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Πείτε: "Πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων.".
Το σύστημα απαντά: "Επιλέξτε αριθμό γραμμής ή πείτε Επόμενη σελίδα.".
Πείτε τον αριθμό γραμμής στην οποία έχει προσδιοριστεί το πρατήριο καυσίμων που θέλετε (π.χ. γραμμή 5): "5".
Το σύστημα απαντά: "Αριθμός 5 αποδεκτός. Θέλετε να προσδιορίσετε τον προορισμό που εμφανίζεται ως ενδιάμεσο προορισμό;".
Πείτε: "Ναι".
Το σύστημα απαντά: "Ο ενδιάμεσος προορισμός 5 έχει προσδιοριστεί. Θέλετε να αρχίσει η καθοδήγηση;".
Πείτε: "Ναι".
Η διαδρομή υπολογίζεται και η καθοδήγηση αρχίζει.

Περισσότερες εντολές

Περισσότερες εντολές για τον χειρισμό του συστήματος πλοήγησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης μπορείτε να βρείτε στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsCommand listNavigation commands.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα