Επισκόπηση μενού - TV*

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για την τηλεόραση.
TV menu

Διαβάστε σχετικά

Presets
TV* - επιλογές αναπαραγωγής
Audio tracks
TV* - επιλογές αναπαραγωγής
Subtitles
TV* - επιλογές αναπαραγωγής
Teletext
Teletext*
FAV key options
TV* - επιλογές αναπαραγωγής
No function
Teletext

Αναδυόμενο μενού TV

Πατήστε OK/MENU όταν εμφανίζεται η TV για να εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού.

Διαβάστε σχετικά

Image settings
Ρυθμίσεις εικόνας
Brightness:
Contrast:
Colour:
TV menu

Εμφανίζει την ένδειξη "Μενού TV", βλ. παραπάνω.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.