Πορτάκι του ρεζερβουάρ - Άνοιγμα/κλείσιμο

Το πορτάκι του ρεζερβουάρ ανοίγει/κλείνει ως εξής:

Πορτάκι του ρεζερβουάρ, άνοιγμα/κλείσιμο

P3-13w20 Opening fuel lid from inside

Ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ από το κουμπί στον πίνακα φώτων - το πορτάκι ανοίγει όταν αφήσετε το κουμπί.

P3 V60H Symbol bränslenivå 2

Στην οθόνη του πίνακα οργάνων το βέλος της λυχνίας δείχνει σε ποια πλευρά του αυτοκινήτου βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ.

  • Κλείστε το πορτάκι του ρεζερβουάρ πιέζοντάς το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Σχετικά έγγραφα