Διαδικτυακός χάρτης1

Ο διαδικτυακός χάρτης είναι μια λειτουργία που ενεργοποιεί την εμφάνιση χάρτη μέσω διαδικτύου.

Το σύστημα μπορεί να υπολογίσει μια κατάλληλη διαδρομή και να επισημάνει τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με τη διαδρομή στο χάρτη. Σε περίπτωση παρέκκλισης από την προγραμματισμένη διαδρομή, το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα τη διαδρομή και εξακολουθεί να καθοδηγεί το αυτοκίνητο μέχρι τον προορισμό. Εκτός από τα συνήθη δεδομένα χάρτη, ο χάρτης εμφανίζει επίσης πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας και σύμβολα για τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI).

Ο υπολογισμός διαδρομής σταματά να λειτουργεί σε περίπτωση περιορισμένης κάλυψης ή ασθενούς σήματος κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ορισμένες κλίμακες χάρτη μπορεί να λείπουν, ανάλογα πόσα από τα δεδομένα του χάρτη έχετε κατεβάσει (download).

 Σημείωση

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (κυκλοφορία δεδομένων), πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο κόστος.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον κόστος.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

Η Volvo παρέχει ένα πλήρους κλίμακας σύστημα πλοήγησης (Sensus Navigation) το οποίο χρησιμοποιεί χάρτες σε σκληρό δίσκο, φωνητική καθοδήγηση, προηγμένο υπολογισμό διαδρομής που συνυπολογίζει πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, αναζήτηση στο διαδίκτυο και την επιλογή διάφορων ενδιάμεσων προορισμών. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα της περιοχής σας για να αναβαθμίσετε το σύστημά σας Sensus Navigation. Ο διαδικτυακός χάρτης αντικαθίσταται κατά την αναβάθμιση.

Ο διαδικτυακός χάρτης παρέχει πληροφορίες για το δρόμο που οδηγεί στον προορισμό που έχετε προεπιλέξει. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι συνιστώμενες διαδρομές αξιόπιστες διότι μπορεί να προκύψουν καταστάσεις που δεν εμπίπτουν στις δυνατότητες και την "κρίση" του συστήματος πλοήγησης, για παράδειγμα, αιφνίδια αλλαγή του καιρού.

 Προειδοποίηση

Τηρείτε τα ακόλουθα.

  • Εστιάστε όλη σας την προσοχή στο δρόμο και βεβαιωθείτε ότι είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
  • Τηρείτε τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οδηγείτε με ορθή κρίση.
  • Λόγω καιρικών συνθηκών ή εποχής του χρόνου οι συνθήκες του οδοστρώματος μπορεί να έχουν αλλάξει, επομένως ορισμένες συμβουλές μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες.
  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.