Μπαταρία - ενδεικτικές λυχνίες

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.

Λυχνίες πάνω στις μπαταρίες

symbol skyddsglasögonΝα χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
Symbol ytterligare informationΠερισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.
Symbol förvaring batteriΝα αποθηκεύετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
Symbol syraΗ μπαταρία περιέχει διαβρωτικό οξύ.
Symbol tändstickaΠροφυλάσσετε την µπαταρία από σπινθήρες και γυμνή φλόγα.
Symbol explosionsfaraΚίνδυνος έκρηξης.
PX-10w46-ny ikon på batterietΠρέπει να παραδοθεί για ανακύκλωση.

 Σημείωση

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες εκκίνησης ή εφεδρικές μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον, διότι περιέχουν μόλυβδο.