Ποδόφρενο - έκτακτη υποβοήθηση πέδησης

Η έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (Emergency Brake Assist) βοηθά στην αύξηση της δύναμης πέδησης, μειώνοντας έτσι την απόσταση φρεναρίσματος.

Το σύστημα EBA ανιχνεύει τον τρόπο με τον οποίο φρενάρει ο οδηγός και αυξάνει τη δύναμη πέδησης ανάλογα. Η δύναμη πέδησης μπορεί να ενισχυθεί μέχρι και το σημείο που ενεργοποιείται το σύστημα ABS. Η λειτουργία EBA διακόπτεται όταν η πίεση που ασκεί ο οδηγός στο πεντάλ φρένου μειωθεί.

 Σημείωση

Όταν το EBA έχει ενεργοποιηθεί, η διαδρομή του πεντάλ φρένου είναι ελαφρώς μεγαλύτερη απ' ό,τι συνήθως. Πατήστε (και κρατήστε) πατημένο το πεντάλ φρένου όσο χρειαστεί. Εάν αφήσετε το πεντάλ φρένου, η πέδηση σταματά.