Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης διαθέτει λειτουργίες όπως κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών.

Λειτουργίες

P4-1220-Y55X-Remote key, standard version
Τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης.
  1. P3-820 Remote key - Icon Lock  Κλείδωμα
  2. P3-820 Remote key - Icon Unlock  Ξεκλείδωμα
  3. P3-820 Remote key - Icon Approach light  Φωτισμός προσέγγισης
  4. P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock  Πόρτα χώρου αποσκευών
  5. P3-820 Remote key - Icon Panic alarm  Λειτουργία πανικού
P4-1220-Y55X-Remote key with PCC
Τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC*( Personal Car Communicator).
  1. P3-820 Remote key PCC - Icon Information  Information

Κουμπιά λειτουργιών

P3-820 Remote key - Icon Lock Κλείδωμα – Κλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα χώρου αποσκευών όταν το σύστημα συναγερμού ενεργοποιηθεί.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να κλείσουν όλα τα παράθυρα και η ηλιοροφή* ταυτόχρονα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Άνοιγμα όλων των παραθύρων.

 Προειδοποίηση

Εάν κλείσετε την ηλιοροφή και παράθυρα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί, βεβαιωθείτε ότι δεν θα παγιδευτούν τα χέρια κάποιου επιβάτη.

P3-820 Remote key - Icon Unlock Ξεκλείδωμα – Ξεκλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών όταν το σύστημα συναγερμού απενεργοποιηθεί.

Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ανοίξουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Άνοιγμα όλων των παραθύρων.

Η λειτουργία μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε, αντί όλες οι πόρτες να ξεκλειδώνουν ταυτόχρονα, να ξεκλειδώνει η πόρτα του οδηγού μόνο με το πάτημα του κουμπιού και με ένα δεύτερο πάτημα του κουμπιού - εντός δέκα δευτερολέπτων - να ξεκλειδώνουν οι υπόλοιπες πόρτες.

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

P3-820 Remote key - Icon Approach light Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης – Χρησιμοποιείται για να ανάψουν τα φώτα του αυτοκινήτου ενώ πλησιάζετε προς το αυτοκίνητο από απόσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης.

P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlockΠόρτα χώρου αποσκευών - Ξεκλειδώνει την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφοπλίζει το συναγερμό μόνο για την πόρτα του χώρου αποσκευών.

P3-820 Remote key - Icon Panic alarm Λειτουργία πανικού – Χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σε περίπτωση ανάγκης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή πατήστε το δύο φορές εντός 3 δευτερολέπτων για να ενεργοποιηθούν τα φλας και να ηχήσει η κόρνα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με το ίδιο κουμπί, αφού παραμείνει ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Διαφορετικά, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά περίπου.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.