Θέσεις κλειδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί για να ρυθμίσετε το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος σε διάφορες λειτουργίες/επίπεδα έτσι, ώστε να είναι διαθέσιμες οι διάφορες λειτουργίες, βλ. .
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Διακόπτης ανάφλεξης με βγαλμένο/τοποθετημένο το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

 Σημείωση

Στα αυτοκίνητα με σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless*, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στον διακόπτη ανάφλεξης αλλά μπορείτε να το έχετε π.χ. στην τσέπη σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless, βλ. Keyless drive*.

Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί

  1. Κρατήστε το άκρο του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με το αποσπώμενο κλειδί και εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.
  2. Στη συνέχεια πατήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης μέχρι την τερματική του θέση.

 Σημαντικό

Τυχόν ξένες ύλες στο διακόπτη ανάφλεξης μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της κλειδαριάς ή να καταστρέψουν την κλειδαριά.

Μην πιέζετε προς τα μέσα το τηλεχειριστήριο-κλειδί εάν δεν το έχετε γυρίσει σωστά - κρατήστε το άκρο με το αποσπώμενο κλειδί, βλ. Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση.

Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Πιάστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί και τραβήξτε το έξω από τον διακόπτη ανάφλεξης.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.