Σύνδεση και αποσύνδεση μια συσκευής Bluetooth®

Το αυτοκίνητο διαθέτει Bluetooth® και μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth® μετά από καταχώρηση και σύνδεση.

Μπορούν να καταχωρηθούν έως 15 συσκευές Bluetooth®. Η καταχώριση πραγματοποιείται μία φορά για κάθε συσκευή. Μετά την εγγραφή η συσκευή δεν χρειάζεται πλέον να είναι ορατή/αναζητήσιμη, αλλά μόνο να έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth®.

Όταν η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργή και η συσκευή, που είχε συνδεθεί τελευταία, βρεθεί εντός εμβέλειας, συνδέεται αυτόματα στο αυτοκίνητο, όταν αυτό εκκινηθεί. Το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής εμφανίζεται στην κανονική προβολή της πηγής. Για να συνδέσετε άλλη συσκευή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε αλλαγή συσκευής.

Όταν η συσκευή Bluetooth® βρίσκεται εκτός εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα. Για χειροκίνητη αποσύνδεση μιας συσκευής - απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή. Εάν θέλετε να διαγράψετε την καταχώριση μιας συσκευής Bluetooth® από το αυτοκίνητο, επιλέξτε Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα αναζητά τη συσκευή αυτόματα.

Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν δύο συσκευές Bluetooth® συνδεδεμένες ταυτόχρονα. Ένα τηλέφωνο P3-1346-x60-BT phone connected symbol και μια συσκευή (πολυ)μέσων P3-1346-x60-BT media playing symbol, με δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των δύο.

P3-1346-x60-Active BT sources
Τηλέφωνο συνδεδεμένο και ως τηλέφωνο και ως συσκευή πολυμέσων.