Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - άμεση έναρξη

Το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών μπορεί να τεθεί απευθείας σε λειτουργία.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την άμεση έναρξη μέσω των εξής:
  • οθόνη πληροφοριών
  • τηλεχειριστήριο-κλειδί*
  • κινητό τηλέφωνο*.

Στην άμεση έναρξη λειτουργίας στο σύστημα προθέρμανσης κινητήρας και καλοριφέρ χώρου επιβατών, το σύστημα λειτουργεί επί 50 λεπτά.

Ο χώρος επιβατών θα αρχίσει να θερμαίνεται µόλις το ψυκτικό του κινητήρα φθάσει στη σωστή θερµοκρασία.

 Σημείωση

Μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία και να το οδηγήσετε ενώ το σύστημα προθέρμανσης βρίσκεται σε λειτουργία.

Άμεση έναρξη μέσω της οθόνης πληροφοριών

Πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Θερμαντήρας και κάντε την επιλογή με το OK.
Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα εμπρός στο επόμενο μενού στο Άμεση εκκίνηση για να ενεργοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης και επιλέξτε το με OK.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε RESET.

Άμεση έναρξη μέσω του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού*

P3-1246-312H Remote key - indicating light precondition
Ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί με PCC*.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών από το τηλεχειριστήριο-κλειδί:

Κρατήστε το κουμπί για το φωτισμό προσέγγισης P3-820 Remote key - Icon Approach light πατημένο επί 2 δευτερόλεπτα.

Τα αλάρμ παρέχουν πληροφορίες για τα εξής:
  • Αναβοσβήνουν 5 φορές στιγμιαία και στη συνέχεια μένουν σταθερά αναμμένα επί 3 δευτερόλεπτα περίπου - το σήμα έχει φτάσει στο αυτοκίνητο και το σύστημα προθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί.
  • Αναβοσβήνουν 5 φορές στιγμιαία - το σήμα έχει φτάσει στο αυτοκίνητο αλλά το σύστημα προθέρμανσης δεν έχει ενεργοποιηθεί.
  • Τα αλάρμ παραμένουν σβηστά - το σήμα δεν έχει φτάσει στο αυτοκίνητο.

Εάν πατήσετε το κουμπί για τις πληροφορίες P3-820 Remote key PCC - Icon Information όταν το σύστημα προθέρμανσης είναι ενεργό, τότε η ενδεικτική λυχνία θα εμφανίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα - ταυτόχρονα εμφανίζεται η κατάσταση κλειδώματος του αυτοκινήτου. Όσο διερευνάται η κατάσταση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στιγμιαία δύο φορές και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη αν το σύστημα προθέρμανσης είναι ενεργό.

Η κατάσταση εμφανίζεται επίσης στον υπολογιστή ταξιδίου κατά τη θέρμανση.

Άμεση έναρξη μέσω κινητού τηλεφώνου*

Η ενεργοποίηση και οι πληροφορίες για τις επιλεγμένες ρυθμίσεις που μπορείτε να διαχειριστείτε από κινητό τηλέφωνο θα είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής Volvo On Call* για κινητά τηλέφωνα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.