Γωνία κάμερας για την αναπαραγωγή DVD αρχείων βίντεο

Εάν το DVD αρχείων βίντεο υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε από ποια θέση της κάμερας θέλετε να προβληθεί μια συγκεκριμένη σκηνή.
Στην κανονική προβολή για την πηγή δίσκου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Advanced settingsAngles.