Εσωτερικός φωτισμός

Ο φωτισμός του χώρου επιβατών ανάβει/σβήνει από τα κουμπιά στα χειριστήρια επάνω από τα μπροστινά καθίσματα και το πίσω κάθισμα.
P3 V60H främre takbelysning kupé
Διακόπτες στην κονσόλα οροφής για τα μπροστινά φώτα ανάγνωσης και το φωτισμό χώρου επιβατών.
 1. Ikon röd cirkel 1Φως ανάγνωσης, αριστερή πλευρά
 2. Ikon röd cirkel 2Φως ανάγνωσης, δεξιά πλευρά
 3. Ikon röd cirkel 3Εσωτερικός φωτισμός

Μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε το φωτισμό του χώρου επιβατών χειροκίνητα εντός 30 λεπτών από τη στιγμή που θα:

 • σβήσετε τον κινητήρα και το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση 0
 • θα ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χωρίς ωστόσο να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Μπροστινή πλαφονιέρα

Τα μπροστινά φώτα ανάγνωσης ανάβουν και σβήνουν από τους αντίστοιχους διακόπτες στην κονσόλα οροφής.

Πίσω πλαφονιέρα

P3 V60H bakre takbelysning kupé
Πίσω πλαφονιέρα.

Τα φώτα ανάβουν ή σβήνουν πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Φως εισόδου

Ο φωτισμός εισόδου (και ο φωτισμός χώρου επιβατών) ανάβει και σβήνει αντίστοιχα όταν κάποια πόρτα ανοίξει ή κλείσει.

Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού

Ο φωτισμός στο ντουλαπάκι του συνοδηγού ανάβει και σβήνει αντίστοιχα όταν το ντουλαπάκι ανοίξει ή κλείσει.

Φως στο καθρεπτάκι του σκιαδίου

Ο φωτισμός στο καθρεπτάκι σκιαδίου ανάβει και σβήνει αντίστοιχα όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα.

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

Ο φωτισμός στο χώρο αποσκευών ανάβει και σβήνει, αντίστοιχα, όταν ανοίγει ή κλείνει η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Αυτόματος φωτισμός

Ο διακόπτης φωτισμού του χώρου επιβατών έχει τρεις θέσεις για το φωτισμό στο χώρο επιβατών:

 • Απενεργοποίηση – δεξί τμήμα πατημένο, ο αυτόματος φωτισμός απενεργοποιείται.
 • Μεσαία θέση – ο αυτόματος φωτισμός ενεργοποιείται.
 • Ενεργοποίηση – αριστερό τμήμα πατημένο, ο φωτισμός χώρου επιβατών είναι αναμμένος.

Ουδέτερη θέση

Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στην ουδέτερη θέση, ο φωτισμός χώρου επιβατών ανάβει και σβήνει αυτόματα ως εξής.

Ο φωτισμός του χώρου επιβατών ανάβει και παραμένει αναμμένος επί 30 δευτερόλεπτα, εάν:

Τα φώτα του χώρου επιβατών σβήνουν όταν:

 • τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας
 • το αυτοκίνητο κλειδωθεί.

Ο φωτισμός χώρου επιβατών ανάβει και παραμένει αναμμένος επί δύο λεπτά εάν ανοίξει κάποια από τις πόρτες.

Εάν ανάψετε το φωτισμό χειροκίνητα και κλειδώσετε το αυτοκίνητο, θα σβήσει αυτόματα μετά από δύο λεπτά.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός*

Όταν ο κανονικός φωτισμός του χώρου επιβατών σβήσει και ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, ορισμένες από τις λυχνίες LED ανάβουν, συμπ. της λυχνίας στην πλαφονιέρα, για να παρέχουν χαμηλό φωτισμό και να βελτιώσουν τη διάθεση των επιβατών κατά την οδήγηση. Το φως βοηθά επίσης να βλέπετε καλύτερα τα διάφορα αντικείμενα μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ. όταν έξω είναι σκοτάδι. Αυτός ο φωτισμός σβήνει λίγο μετά από τον κανονικό φωτισμό χώρου επιβατών όταν κλειδώσετε το αυτοκίνητο. Η φωτεινότητα ρυθμίζεται από τον περιστροφικό ρυθμιστή στο διακόπτη προβολέων.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.