Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA)*1

Μπορείτε να αφήσετε το ποδόφρενο πριν ξεκινήσετε ή πριν αρχίσετε να κινείστε ανηφορικά με την όπισθεν - η λειτουργία HSA (Hill Start Assist) φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να μην κυλίσει προς τα πίσω.

Η λειτουργία σημαίνει ότι η πίεση στο πεντάλ στο σύστημα πέδησης διατηρείται επί αρκετά δευτερόλεπτα αφότου μετακινήσετε το πόδι σας από το πεντάλ φρένων στο πεντάλ γκαζιού.

Η προσωρινή επίδραση πέδησης απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή όταν ο οδηγός επιταχύνει.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ανάλογα με το συνδυασμό κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Η λειτουργία HSA δεν είναι εφικτή με ορισμένους συνδυασμούς.

Σχετικά έγγραφα