Τηλεοπτικά κανάλια*/λίστα προεπιλεγμένων σταθμών

Η αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών πραγματοποιείται αυτόματα και συνεχώς από το αυτοκίνητο. Τα διαθέσιμα κανάλια αποθηκεύονται σε μια λίστα καναλιών. Μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια αναζήτησης της λίστας καναλιών, αλλά όχι τη σειρά. Υπάρχει επίσης μια λίστα προεπιλεγμένων σταθμών στην οποία μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των προεπιλεγμένων σταθμών.

Αλλαγή στη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κανάλια στη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών. Ένα τηλεοπτικό κανάλι μπορεί να εμφανίζεται σε περισσότερα από ένα σημεία στη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών. Μπορεί επίσης να διαφέρουν οι θέσεις των τηλεοπτικών καναλιών στη λίστα.

Για να αλλάξετε τη σειρά στη λίστα προεπιλεγμένων καναλιών, στην κανονική προβολή για την πηγή TV, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Presets.
Περιστρέψτε το κουμπί TUNE στο κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε στη λίστα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με OK/MENU.
Το κανάλι που έχετε επιλέξει επισημαίνεται.
Περιστρέψτε το κουμπί TUNE στη νέα θέση στη λίστα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με OK/MENU.
Τα κανάλια αλλάζουν θέση μεταξύ τους.

Μετά τα προεπιλεγμένα κανάλια (μέγ. 30) εμφανίζονται όλα τα υπόλοιπα κανάλια που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Έχετε τη δυνατότητα να μετακινήσετε ένα κανάλι προς τα πάνω κατά μία θέση στη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.