Μήνυμα Volvo On Call* στην οθόνη

Το Volvo On Call (VOC) εμφανίζει αυτόματα το πληροφοριακό μήνυμα εάν είναι απαραίτητο.
  • Could not find vehicle position - βλ. Διαθεσιμότητα.
  • Service temporarily unavailable - βλ. Διαθεσιμότητα. Το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.
  • Volvo On Call Απαιτείται σέρβις - το σύστημα VOC είναι απενεργοποιημένο. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για βοήθεια. Το μήνυμα εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
  • Η συνδρομή Volvo On Call λήγει σύντομα - η συνδρομή VOC λήγει σύντομα. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo. Το μήνυμα εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.