Διαδικτυακός χάρτης1 - περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων και χειριστήρια

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων ή τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για να εμφανίσετε και να μαρκάρετε επιλογές. Για παράδειγμα, εισάγετε πληροφορίες για μια διεύθυνση ή έναν χώρο.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Search 1
Προβολή οθόνης με πεδίο κειμένου.

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί έναν "περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων" για την εισαγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. τύπο POI, πόλη, περιοχή/χώρα, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα ή ταχυδρομική θυρίδα.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας/γραμμής μενού που θέλετε, χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή ή το περιστροφικό κουμπί TUNE, πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή/OK για να δείτε το επόμενο επίπεδο λειτουργιών/επιλογών.

Εισαγωγή κειμένου με τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων

P3/P4-1420-IMAP-Skrivhjul
ο περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων.
  1. Μαρκάρετε ένα πεδίο κειμένου.
  2. Πατήστε OK για να εμφανιστεί ο περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων.
  3. Επιλέξτε τους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστήTUNE και εισάγετέ τους πατώντας τον περιστροφικό ρυθμιστήOK μία φορά.

Εισαγωγή με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

P3/P4-1420-numerical keyboard
Αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής χαρακτήρων είναι να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας 0-9, * και #.

Όταν πατήσετε π.χ. το 9, εμφανίζεται μια ράβδος με όλους τους χαρακτήρες2 κάτω από τα κουμπιά, π.χ. W, x, y, z και 9. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί, ο κέρσορας περνά διαδοχικά από αυτούς τους χαρακτήρες.

  • Σταματήστε με τον κέρσορα στο χαρακτήρα που θέλετε για να τον επιλέξετε - ο χαρακτήρας εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.
  • Διαγραφή/αλλαγή χρησιμοποιώντας το EXIT.

Για να εισάγετε έναν αριθμό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Περισσότερες επιλογές

Πρόσθετες επιλογές που, μεταξύ άλλων, παρέχουν περισσότερους χαρακτήρες καθώς και αριθμούς είναι διαθέσιμες στο μενού εισαγωγής του περιστροφικού επιλογέα χαρακτήρων:

  • 123/ABC + OK - ο περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων μεταβαίνει εναλλάξ μεταξύ αριθμών και χαρακτήρων.
  • MORE + OK - στο κουμπί εμφανίζονται εναλλακτικοί χαρακτήρες.
  • => + OK - μετακινεί τον κέρσορα στη λίστα στη δεξιά πλευρά της οθόνης όπου μπορείτε να κάνετε επιλογές με το OK.

Λίστα με επιλογές

P3/P4-1420-IMAP-Skrivhjul
Λίστα που αντιστοιχίζει τους χαρακτήρες που έχετε εισάγει.

Όταν αναζητάτε χώρες, οι διαθέσιμες επιλογές παρατίθενται σε λίστα με βάση τα γράμματα που έχετε εισάγει. Δεν εμφανίζεται λίστα για άλλα πεδία αναζήτησης, αλλά αντί αυτού πραγματοποιείται αναζήτηση όταν ενεργοποιηθεί η αναζήτηση.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
  2. 2 Ο χαρακτήρας για κάθε κουμπί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά/χώρα/γλώσσα.