Χειροκίνητη υπηρεσία ασφάλειας με το Volvo On Call*

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call (VOC) για να ζητήσετε βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Για να ειδοποιήσετε το κέντρο εξυπηρέτησης VOC χειροκίνητα:

  1. Πατήστε το κουμπί SOS επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, εξωτερικής απειλής του αυτοκινήτου ή των επιβατών, κ.λπ.
  2. Το κέντρο εξυπηρέτησης VOC λαμβάνει ένα μήνυμα περί ανάγκης για βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τη θέση του αυτοκινήτου.
  3. Το κέντρο εξυπηρέτησης VOC επικοινωνεί προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και συμφωνεί για το είδος της βοήθειας που απαιτείται.

Εάν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το κέντρο εξυπηρέτησης VOC επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που βοηθούν στις κατάλληλες ενέργειες.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.