Υγρό φρένων και συμπλέκτη - στάθμη

Η στάθμη του υγρού φρένων και συμπλέκτη πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX στο δοχείο.

Έλεγχος της στάθμης

Το υγρό φρένων και συμπλέκτη βρίσκεται στο ίδιο δοχείο. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX οι οποίες διακρίνονται στην εσωτερική επιφάνεια του δοχείου. Ελέγχετε τη στάθμη τακτικά.

Αλλάζετε το υγρό φρένων κάθε δύο χρόνια ή σε κάθε δεύτερο σέρβις.

Το υγρό πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε συνθήκες που απαιτούν δυνατό και συχνό φρενάρισμα, όπως κατά την οδήγηση σε ορεινές διαδρομές ή σε τροπικά κλίματα με υψηλή υγρασία.

Για τις χωρητικότητες και τις συνιστώμενες προδιαγραφές υγρού φρένων, βλ. Υγρό φρένων - προδιαγραφές και όγκος.

 Προειδοποίηση

Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν συμπληρώσετε υγρό φρένων. Η Volvo συνιστά η αιτία της απώλειας υγρού φρένων να διερευνηθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Πλήρωση

P3-0920-New front-Broms-kopplingsvätska
Το δοχείο υγρού βρίσκεται στην πλευρά του οδηγού.

Το δοχείο υγρού είναι προστατευμένο κάτω από ένα κάλυμμα πάνω από την κρύα ζώνη του χώρου κινητήρα. Πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το στρογγυλό κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τάπα του δοχείου.

Ikon röd pil 1

Περιστρέψτε και ανοίξτε το κάλυμμα που βρίσκεται στο κέλυφος.

Ikon röd pil 2

Ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου και συμπληρώστε υγρό. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX, οι οποίες διακρίνονται στην εσωτερική επιφάνεια του δοχείου.

 Σημαντικό

Μην ξεχάσετε να επανατοποθετήσετε την τάπα.