Λάδι κινητήρα - αντίξοες συνθήκες οδήγησης

Οι αντίξοες συνθήκες οδήγησης μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας και της κατανάλωσης λαδιού. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα δυσχερών συνθηκών οδήγησης.

Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού συχνότερα όταν διανύετε μεγάλες αποστάσεις:

  • ρυμουλκώντας τροχόσπιτο ή τρέιλερ
  • σε ορεινές περιοχές
  • σε υψηλές ταχύτητες
  • σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -30 °C ή υψηλότερες από +40 °C.

Τα παραπάνω ισχύουν και για μικρότερες αποστάσεις οδήγησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Επιλέξτε πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα εάν οδηγείτε σε αντίξοες συνθήκες. Παρέχει μεγαλύτερη προστασία στον κινητήρα.

Η Volvo συνιστά:

Px-1346-Castrol decal

 Σημαντικό

Προκειμένου ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο πραγματοποιείται πλήρωση όλων των κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες στο περιβάλλον.

Για να μπορούν να τηρηθούν τα συνιστώμενα διαστήματα σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο τύπο λαδιού τόσο για την πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση καυσίμου και οι συνέπειες στο περιβάλλον.

Η Volvo Car Corporation αποποιείται κάθε ευθύνης στο πλαίσιο της εγγύησης εάν το λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν είναι προδιαγραφόμενου τύπου και ιξώδους.

Η Volvo συνιστά οι αλλαγές λαδιών να πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.