Επιλογές μενού με Volvo On Call*

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων στο μενού του συστήματος Volvo On Call (VOC).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού: Πατήστε το κουμπί MY CAR, πατήστε MY CAR ξανά για να ανοίξει το μενού συντομεύσεων όπου είναι διαθέσιμο το μενού VOC.

Dealer information
SOS
On Call
Key lock
Lock/Unlock SOS and On Call buttons
Activate subscription
Activate service
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.