Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Το αυτοκίνητο διαθέτει μια ενσωματωμένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο που επιτρέπει την αναζήτηση και εμφάνιση πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Για το βασικό χειρισμό, διαβάστε χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού.

Η εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο είναι απλού τύπου και υποστηρίζει το πρότυπο HTML 4 για κείμενο και εικόνες. Η εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο δεν υποστηρίζει κινούμενες εικόνες, βίντεο και ήχο. Η λήψη και αποθήκευση αρχείων δεν είναι δυνατή.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, το αυτοκίνητο πρέπει πρώτα να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

 Σημείωση

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (κυκλοφορία δεδομένων), πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο κόστος.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον κόστος.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

 Σημείωση

Η εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο δεν είναι διαθέσιμη ενόσω οδηγείτε.

Πατήστε το κουμπί σύνδεσης στην κεντρική κονσόλα P3-1346-x60-Connectivity symbol και επιλέξτε Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο με Bluetooth®, εμφανίζεται το σύμβολο Bluetooth® στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση διαδίκτυο, θα εμφανιστεί σχετική σύσταση στην οθόνη.

Λειτουργία αναζήτησης

P3-1346-x60-Skrivhjul webbläsare
Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων.
 1. Ikon röd cirkel 1Λίστα χαρακτήρων.
 2. Ikon röd cirkel 2Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (βλ. παρακάτω πίνακα).
 3. Ikon röd cirkel 3Ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πρόσφατα (ιστορικό).

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων για να εισάγετε μια ηλεκτρονική διεύθυνση URL, π.χ. www.volvocars.com.

Περιστρέψτε το κουμπί TUNE μέχρι το γράμμα που θέλετε, πατήστε OK/MENU για επιβεβαίωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τους αριθμούς και τα γράμματα στο πλαίσιο χειριστηρίων στην κεντρική κονσόλα.
Συνεχίστε με το επόμενο γράμμα.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής από γράμματα σε αριθμούς ή σε ειδικούς χαρακτήρες, να φορτώσετε τη διεύθυνση που καταχωρήθηκε, ή για να μεταβείτε στο ιστορικό, περιστρέψτε το κουμπί TUNE σε μία από τις επιλογές (βλ. επεξήγηση στον παρακάτω πίνακα) στη λίστα για την αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (2), πατήστε OK/MENU.
123/ABCΓια εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.
=>Οδηγεί στο ιστορικό (3). Γυρίστε το TUNE για να επιλέξετε μια διεύθυνση URL, πατήστε OK/MENU για να μεταβείτε στη διεύθυνση.
GoΦορτώνει το URL της διεύθυνσης ιστού που καταχωρήθηκε με το OK/MENU.
a|AΑλλάζει μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων με το OK/MENU.

{ | }

Αλλαγές από τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων στο πεδίο Address:. Μετακινήστε τον κέρσορα με το TUNE. Διαγράψτε τυχόν ορθογραφικά λάθη με το EXIT. Για να επιστρέψετε στον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων, πατήστε OK/MENU.

Σημειώστε ότι τα κουμπιά ψηφίων και γραμμάτων στον πίνακα ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία στο πεδίο Address:.

Πατήστε στιγμιαία EXIT για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που έχετε εισαγάγει. Εάν κρατήσετε το EXIT πατημένο, θα διαγραφούν όλοι οι χαρακτήρες που έχετε εισάγει.

Εισαγωγή με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

P3/P4-1420-numerical keyboard
Αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής χαρακτήρων είναι να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας 0-9, * και #.

Όταν πατήσετε π.χ. το 9, εμφανίζεται μια ράβδος με όλους τους χαρακτήρες1 κάτω από τα κουμπιά, π.χ. W, x, y, z και 9. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί, ο κέρσορας περνά διαδοχικά από αυτούς τους χαρακτήρες.

 • Σταματήστε με τον κέρσορα στο χαρακτήρα που θέλετε για να τον επιλέξετε - ο χαρακτήρας εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.
 • Διαγραφή/αλλαγή χρησιμοποιώντας το EXIT.

Για να εισάγετε έναν αριθμό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Περιήγηση με την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο

Γυρίστε το TUNE για να περιηγηθείτε στους συνδέσμους ή για κύλιση στην ιστοσελίδα. Πατήστε OK/MENU για να ενεργοποιήσετε την επιλογή/μαρκαρισμένο σύνδεσμο.

P3/P4-1517-Melco-Using the web browser
Μετακίνηση του κέρσορα σε μια ιστοσελίδα.

Μπορείτε να μετακινήσετε ελεύθερα τον κέρσορα σε μια ιστοσελίδα με το πληκτρολόγιο στην κεντρική κονσόλα. Πατήστε το κουμπί INFO για να μεταβείτε στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της σελίδας.

Το αναδυόμενο μενού είναι προσβάσιμο από το κουμπί με τον αριθμό 5 στην κεντρική κονσόλα. Εναλλακτικά, μετακινήστε τον κέρσορα σε ένα σημείο που δεν γίνεται κλικ και πατήστε OK/MENU.

Λειτουργίες

Η πρόσβαση σε διαθέσιμες λειτουργίες είναι δυνατή από το κουμπί με τον αριθμό 5 του αναδυόμενου μενού στην κεντρική κονσόλα. Εναλλακτικά, μετακινήστε τον κέρσορα σε ένα σημείο που δεν γίνεται κλικ και πατήστε OK/MENU.

 • Back - επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.
 • Forward - αν έχετε γυρίσει προς τα πίσω, μπορείτε να προχωρήσετε στη σελίδα ξανά.
 • Reload - ενημερώνει τη σελίδα.
 • Stop - σταματά τη φόρτωση της σελίδας και επιστρέφει πίσω.
 • New tab - Δημιουργία νέας καρτέλας/σελίδας. Μπορείτε να ανοίξετε μέχρι και τέσσερις καρτέλες ταυτόχρονα.
 • Close tab - κλείνει την καρτέλα/σελίδα.
 • Zoom in/Zoom out - μεγέθυνση/σμίκρυνση της σελίδας.
 • Add bookmark/Delete bookmark - Αντί να πληκτρολογείτε μια διεύθυνση ιστοσελίδας κάθε φορά που την επισκέπτεστε, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα γρήγορο σύνδεσμο (σελιδοδείκτη) για τη συγκεκριμένη σελίδα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 σελιδοδείκτες.
 • Settings - Προσαρμογή της οθόνης εφαρμογής περιήγησης στο διαδίκτυο και διαχείριση πληροφοριών. Βλ. παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Ρυθμίσεις

 • Bookmarks - Rename, Reorder ή Delete.
 • Content filtering - Μπορείτε να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις, ώστε οι ιστοσελίδες να εμφανίζονται με τον επιθυμητό τρόπο. Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν: Show images, Block pop-ups και Enable JavaScript.
 • Accept cookies - Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται. Καθιστούν δυνατή τη χρήση ορισμένων λειτουργιών σε ιστότοπους και επιτρέπουν επίσης στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου να δει στατιστικά στοιχεία, για παράδειγμα ποιες σελίδες περιηγούνται συχνότερα οι επισκέπτες.
 • Text size - Επιλέξτε το μέγεθος χαρακτήρων που θέλετε να χρησιμοποιείται: Large, Medium ή Small.
 • Clear browsing dataCookies, browsing history and cache will be cleared.
 • FAV key options -Υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε ορισμένες λειτουργίες με το κουμπί FAV. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συνδεδεμένη πατώντας απλώς το κουμπί FAV, βλ. Αγαπημένα.
 1. 1 Ο χαρακτήρας για κάθε κουμπί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά/χώρα/γλώσσα.