Προειδοποίηση απόστασης* - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης (Distance Alert) προειδοποιεί τον οδηγό αν το χρονικό διάστημα προσέγγισης του προπορευόμενου οχήματος μειωθεί υπερβολικά.

Η λειτουργία χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν στον πίνακα οργάνων αν η λειτουργία βρίσκεται σε έκπτωση λόγω περιορισμών.

Λυχνία1ΜήνυμαΕρμηνεία
P4-1246-Symbol Radar BlockeradΤο ραντάρ παρεμποδίζεται Βλ. εγχειρίδιο

Η Προειδοποίηση απόστασης είναι προσωρινά απενεργοποιημένη.

Ο αισθητήρας του ραντάρ εμποδίζεται και δεν μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή εάν έχει συσσωρευτεί λασπόχιονο μπροστά από τον αισθητήρα του ραντάρ.

Διαβάστε για τους περιορισμούς του αισθητήρα του ραντάρ.

Symbol Krockvarning AvΠροειδοποίηση σύγκρουσης Απαιτείται σέρβις

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης και Προειδοποίησης σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση είναι εντελώς ή μερικώς απενεργοποιημένη.

Επισκεφτείτε ένα συνεργείο εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Τα σύμβολα είναι σχηματικά - μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά και το μοντέλο του αυτοκινήτου.