Τηλεφωνικός κατάλογος

Το αυτοκίνητο δημιουργεί ένα είδωλο του τηλεφωνικού καταλόγου του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου και εμφανίζει αυτό τον τηλεφωνικό κατάλογο μόνο όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

Για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, πρέπει το σύμβολο P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small να εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης και η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας να βρίσκεται στη λειτουργία Τηλεφώνου.

Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει τα στοιχεία του καλούντος, αυτά εμφανίζονται στην οθόνη.

 Σημείωση

Για να εμφανιστεί ο τηλεφωνικός κατάλογος του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο, πρέπει να αποδεχθείτε τη λειτουργία mirroring στο κινητό τηλέφωνο όταν συνδεθεί. Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί ως εξής:

  • ένα αναδυόμενο πλαίσιο ή μια ειδοποίηση εμφανίζεται και γίνεται αποδεκτή στο τηλέφωνο.
  • αποδεχθείτε κοινή χρήση πληροφοριών στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου για τη σύνδεση Bluetooth® στο αυτοκίνητο.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται να αποσυνδεθεί το κινητό τηλέφωνο και να επανασυνδεθεί στο αυτοκίνητο για να ενεργοποιηθεί ο κατοπτρισμός.