Ρυθμίσεις μενού - σύστημα κλιματισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για έξι από τις λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού από την κεντρική κονσόλα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή για το σύστημα του μενού.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.