Αντικατάσταση λαμπτήρα - πίσω φως

Οι λαμπτήρες για τα πίσω φλας, το πίσω φως ομίχλης και το φως όπισθεν αντικαθίστανται μέσα από τον χώρο αποσκευών.

Φανάρι, πίσω

P3-1035-V60-rear lights removal
Ανοίξτε το πλαίσιο.
Αφαιρέστε τη μόνωση που έχει τοποθετηθεί μπροστά από το ντουί του λαμπτήρα, τραβώντας την προς τα έξω.
Πιέστε το άγκιστρο προς τα κάτω και τραβήξτε έξω το ντουί του λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
Αφαιρέστε τον καμένο λαμπτήρα πιέζοντας προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τον αριστερά.
Τοποθετήστε τον καινούργιο λαμπτήρα, πιέζοντας προς τα κάτω και περιστρέφοντάς τον δεξιά.
Πιέστε το άγκιστρο προς τα κάτω όταν το ντουί του λαμπτήρα έχει επανατοποθετηθεί.
Επανατοποθετήστε τη μόνωση και το πλαίσιο.