Διαδικτυακός χάρτης1 - μενού κύλισης

Στη λειτουργία κύλισης, η εικόνα του χάρτη μετακινείται με τα αριθμητικά πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI
Λειτουργία κύλισης με σταυρόνημα2.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κύλισης στην κανονική λειτουργία χάρτη

  • Πατήστε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9.

Για κύλιση

  • Πατήστε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 1-2-3-4-6-7-8-9- εμφανίζεται ένα βέλος κατεύθυνσης στα όρια, σε συνδυασμό με τον αριθμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση του χάρτη στην κατεύθυνση που θέλετε.

Για ζουμ

  • Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί TUNE.

Αριθμητικό πλήκτρο "5"

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Πατώντας τον αριθμό 5 στη λειτουργία κύλισης, ο χάρτης κεντράρεται γύρω από τη θέση του αυτοκινήτου.

Για έξοδο από τη λειτουργία κύλισης

  • Πατήστε EXIT ή NAV.

Σταυρόνημα

P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI-information

Πατήστε OK μία φορά για να εμφανιστεί ένα μενού για το σημείο στο χάρτη, στο οποίο είναι στραμμένο το κέντρο του σταυρονήματος:

  • Set single destination - Διαγράφει οποιουσδήποτε προηγούμενους προορισμούς στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση στο χάρτη.
  • POI information - Εμφανίζει το όνομα και τη διεύθυνση στην οθόνη για το POI που βρίσκεται πιο κοντά στο σταυρόνημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα POI, βλ. Διαδικτυακός χάρτης1 - σύμβολα σημείων ενδιαφέροντος (POI) .
  • Information - Εμφανίζει πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για την επιλεγμένη θέση.
  • Save - Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη θέση στη μνήμη.
  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
  2. 2 Επιλέξτε αν η θέση του σταυρονήματος/κέρσορα θέλετε να εμφανίζεται με όνομα ή συντεταγμένες GPS, βλ. επιλογές χάρτη.