Επιτήρηση πίεσης ελαστικών*1

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών σας προειδοποιεί με μια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων όταν η πίεση είναι πολύ χαμηλή σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Υπάρχουν δύο συστήματα για την επιτήρηση της πίεσης ελαστικών, το TM (Tyre Monitor) και το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)2. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιο σύστημα διαθέτει το αυτοκίνητο, ανοίξτε το σύστημα του μενού MY CAR και αναζητήστε τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου:

  • Το μενού Tyre monitor χρησιμοποιείται αν το όχημα διαθέτει το σύστημα TM.
  • Το μενού Tyre pressure χρησιμοποιείται αν το όχημα διαθέτει το σύστημα TPMS.

Σε ορισμένες αγορές το σύστημα επιτήρησης πίεσης των ελαστικών είναι στάνταρ καθώς επιβάλλεται από το νόμο. Το σύστημα αυτό δεν υποκαθιστά την κανονική συντήρηση των ελαστικών.

P3 USA Icon TPMS
Ενδεικτική λυχνία για την επιτήρηση πίεσης ελαστικών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.
  3. 2 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp.