Αποθάμβωση και ξεπάγωμα του παρμπρίζ

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ* και η λειτουργία μέγ. ξεπαγώματος χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη αποθάμβωση και απομάκρυνση του πάγου από το παρμπρίζ και τα παράθυρα.

P4-1220-Y55X-Max defroster setting in display
Η επιλεγμένη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.
 1. Ikon röd cirkel 1Θερμαινόμενο παρμπρίζ*
 2. Ikon röd cirkel 2Μέγιστη αποθάμβωση
P4-1246 Button Defroster

Η λυχνία στο διακόπτη αποθάμβωσης ανάβει όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για αυτοκίνητα χωρίς θερμαινόμενο παρμπρίζ:
 • Ροή αέρα στα παράθυρα - ανάβει η λυχνία (2) στην οθόνη.
 • Απενεργοποιημένη λειτουργία - δεν ανάβει καμία λυχνία.
Για αυτοκίνητα με θερμαινόμενο παρμπρίζ:
 • Έναρξη της θέρμανσης του παρμπρίζ1 - ανάβει η λυχνία (1) στην οθόνη.
 • Έναρξη της θέρμανσης του παρμπρίζ1 και της ροής αέρα προς τα παράθυρα - ανάβουν οι λυχνίες (1) και (2) στην οθόνη.
 • Απενεργοποιημένη λειτουργία - δεν ανάβει καμία λυχνία.

 Σημείωση

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ και τα παράθυρα με προστασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των πομποδεκτών και άλλου εξοπλισμού επικοινωνιών.

 Σημείωση

Στην άκρη κάθε πλευράς του παρμπρίζ υπάρχει ένα τμήμα τριγωνικού σχήματος που δεν είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενο, και εκεί το ξεπάγωμα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

 Σημείωση

Το ηλεκτρικά θερμαινόμενο παρμπρίζ δεν είναι διαθέσιμο όταν ο κινητήρας σβήσει αυτόματα.

Για τη μέγιστη αφύγρανση στο χώρο επιβατών, συμβαίνουν επίσης τα εξής:

 • το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται αυτόματα
 • η ανακυκλοφορία αέρα και το σύστημα ποιότητας αέρα απενεργοποιούνται αυτόματα.

 Σημείωση

Τα επίπεδα θορύβου αυξάνονται όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα.

Όταν κλείσετε το σύστημα αποθάμβωσης το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Εάν εμφανιστεί ο χαρακτήρας C στον εσωτερικό καθρέπτη όταν είναι ενεργοποιημένο το θερμαινόμενο παρμπρίζ, η πυξίδα* πρέπει να επαναβαθμονομηθεί.