Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών - ηλεκτρική ενεργοποίηση*

Οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών με ηλεκτρική ενεργοποίηση δεν επιτρέπουν στα παιδιά να ανοίξουν τις πίσω πόρτες ή τα παράθυρα από μέσα.

Ενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιών με το κλειδί σε οποιαδήποτε θέση μετά τη θέση 0. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 λεπτά από το σβήσιμο του κινητήρα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ανοίξει κάποια πόρτα.

Για να ενεργοποιήσετε τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιών:
P3-sv60/V60H Knapp Barnlåsspärr
Πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού.
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία ή γυρίστε το κλειδί σε οποιαδήποτε θέση μετά τη 0.
Πατήστε το κουμπί στο πλαίσιο χειριστηρίων της πόρτας του οδηγού.
Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζεται το μήνυμα Πίσω κλειδαριές ασφαλείας παιδιών ενεργοποιημένες και η λυχνία στο κουμπί ανάβει - οι κλειδαριές είναι ενεργές.

Όταν η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών είναι ενεργοποιημένη, τότε:

  • μπορείτε να ανοίξετε τα πίσω παράθυρα μόνο από το πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού
  • μπορείτε να ανοίξετε τις πίσω πόρτες από μέσα.

Η τρέχουσα ρύθμιση αποθηκεύεται όταν σβήσει ο κινητήρας - εάν κλειδαριές ασφαλείας παιδιών ενεργοποιηθούν κατά το σβήσιμο του κινητήρα, η λειτουργία θα παραμείνει ενεργοποιημένη την επόμενη φορά που ο κινητήρας θα τεθεί σε λειτουργία.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.