Πυξίδα*

Στην επάνω δεξιά γωνία του εσωτερικού καθρέπτη υπάρχει μια ένδειξη πυξίδας που εμφανίζει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου.

Χειρισμός

P3-1420-Rearview mirror with integrated compass display
Εσωτερικός καθρέπτης με πυξίδα.

Εμφανίζονται οκτώ διαφορετικές κατευθύνσεις με λατινικές συντμήσεις: N (βόρεια), ΝΕ (βορειοανατολικά), Ε (ανατολικά), SE (νοτιοανατολικά), S (νότια), SW (νοτιοδυτικά), W (δυτικά) και NW (βορειοδυτικά).

Η πυξίδα ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου ή όταν το κλειδί γυρίσει στη θέση II, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα. Για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε την πυξίδα - πιέστε το κουμπί στην κάτω πλευρά του καθρέπτη χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ένα συνδετήρα.

Ρύθμιση

Η πυξίδα μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση για να δείξει τη σωστή κατεύθυνση.

Η γη χωρίζεται σε 15 µαγνητικές ζώνες. Εάν το αυτοκίνητο κινείται σε διάφορες μαγνητικές ζώνες, η πυξίδα θα πρέπει να ρυθμιστεί.

Για τη βαθμονόμηση, προχωρήστε ως εξής:
Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ένα μεγάλο ανοικτό χώρο, μακριά από χαλύβδινες κατασκευές και καλώδια υψηλής τάσης.
Θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία και απενεργοποιήστε όλα τα ηλεκτρικά συστήματα (σύστημα κλιματισμού, υαλοκαθαριστήρες, κ.λπ.) και βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές.

 Σημείωση

Η βαθμονόμηση μπορεί να είναι ανεπιτυχής ή να μην ξεκινήσει καθόλου εάν ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν έχει απενεργοποιηθεί.
Κρατήστε πατημένο το κουμπί στην κάτω πλευρά του εσωτερικού καθρέπτη (χρησιμοποιήστε ένα συνδετήρα ή παρόμοιο αντικείμενο) επί 3 δευτερόλεπτα περίπου. Εμφανίζεται ο αριθμός της τρέχουσας μαγνητικής ζώνης.
P3/P4-1517-Compass magnetic zones
Μαγνητικές ζώνες.
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η μαγνητική ζώνη (1–15) που επιθυμείτε. Ανατρέξτε στο χάρτη μαγνητικών ζωνών της πυξίδας.
Περιμένετε μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί ξανά το γράμμα C, ή κρατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος του εσωτερικού καθρέπτη πατημένο επί 6 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα C.
Οδηγήστε αργά διαγράφοντας έναν κύκλο με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 10 km/h (6 mph) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη κάποια από τις κατευθύνσεις που δείχνει η πυξίδα, που υποδεικνύει ότι η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, διαγράψτε ακόμη 2 κύκλους για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
Αυτοκίνητα με θερμαινόμενο παρμπρίζ*: Εάν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη C όταν το θερμαινόμενο παρμπρίζ είναι ενεργοποιημένο, πραγματοποιήστε τη βαθμονόμηση σύμφωνα με το βήμα 6 παραπάνω με το θερμαινόμενο παρμπρίζ ενεργοποιημένο, βλ. Αποθάμβωση και ξεπάγωμα του παρμπρίζ.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όπως είναι απαραίτητο.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.