Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης

Ο φωτισμός προσέγγισης περιλαμβάνει τα φώτα θέσης, τα φώτα στους εξωτερικούς καθρέπτες, τον φωτισμό πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, τις πλαφονιέρες και τον φωτισμό εισόδου.

Ο φωτισμός προσέγγισης ενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες, και χρησιμοποιείται για να ανάψουν τα φώτα του αυτοκινήτου ενώ πλησιάζετε προς το αυτοκίνητο από απόσταση.

Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, ανάβουν τα φώτα θέσης, τα φώτα στους εξωτερικούς καθρέπτες, ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, οι πλαφονιέρες και ο φωτισμός εισόδου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός προσέγγισης θα παραμείνει αναμμένος στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.