Φωνητική αναγνώριση - ταχείες εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση με διάφορες προκαθορισμένες ταχείες εντολές.

Μπορείτε να βρείτε τις ταχείες εντολές για το σύστημα πολυμέσων και το τηλέφωνο στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsCommand listGlobal commands, Phone commands, Media commands, Radio commands και Navigation commands*.

Το κείμενο βοήθειας για κάθε εντολή σας πληροφορεί αν η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πηγές ή μόνο σε μία πηγή.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.