Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης* - ένδειξη βλάβης

Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης χρησιμοποιείται βοηθητικά κατά τη στάθμευση. Ένα ηχητικό σήμα και οι ενδείξεις στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας δείχνουν την απόσταση έως το αντικείμενο που έχει ανιχνευτεί.
Symbol information

Εάν η πληροφοριακή λυχνία ανάψει στον πίνακα οργάνων και παραμείνει σταθερά αναμμένη και εμφανιστεί το μήνυμα κειμένου Σύστ. υποβοήθ. στάθμευσης Απαιτείται σέρβις, σημαίνει ότι το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης έχει απενεργοποιηθεί.

 Σημαντικό

Σε ορισμένες περιπτώσεις το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί να ενεργοποιηθεί εσφαλμένα από εξωτερικές πηγές ήχου που εκπέμπουν στις ίδιες συχνότητες υπερήχων με τις οποίες ενεργοποιείται το σύστημα.

Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι οι κόρνες, ο θόρυβος βρεγμένων ελαστικών στο οδόστρωμα, τα αερόφρενα και ο θόρυβος από τις εξατμίσεις μοτοσικλετών, κ.λπ.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.