Υγρό υδραυλικού τιμονιού - στάθμη

Τα αυτοκίνητα με 4-κύλινδρο κινητήρα δεν έχουν υγρό υδραυλικού τιμονιού. Στα αυτοκίνητα με άλλο κινητήρα, η στάθμη υγρού του υδραυλικού τιμονιού πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX του δοχείου. Το υγρό δεν χρειάζεται αλλαγή.

P3-1020-S60/V60-Servo fluid refill

 Σημαντικό

Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το δοχείο υγρού του υδραυλικού τιμονιού καθαρή κατά τον έλεγχο. Το κάλυμμα δεν πρέπει να είναι ανοικτό.

Ελέγχετε τη στάθμη σε κάθε σέρβις. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε το υγρό. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX.

Για τη συνιστώμενη ποιότητα υγρού, βλ. Υγρό υδραυλικού τιμονιού - ποιότητα.

 Προειδοποίηση

Αν υπάρχει βλάβη στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης ή αν ο κινητήρας είναι σβηστός και το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί, το τιμόνι είναι πολύ πιο "βαρύ" από ό,τι συνήθως. Διαβάστε περισσότερα για το τι ισχύει για τη ρυμούλκηση.