Ψυκτικό - στάθμη

Το ψυκτικό υγρό ψύχει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Η θερμότητα που μεταδίδεται από τον κινητήρα στο ψυκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών.

Έλεγχος της στάθμης

Η στάθμη του ψυκτικού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX στο δοχείο διαστολής. Αν το σύστημα δεν περιέχει επαρκή ποσότητα υγρού, ενδέχεται να αναπτυχθούν υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες με κίνδυνο να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.

 Σημείωση

Ελέγχετε τη στάθμη ψυκτικού υγρού τακτικά όταν ο κινητήρας είναι κρύος.

Πλήρωση

P3-1020-S60/V60-Engine coolant refill

Όταν συμπληρώνετε ψυκτικό υγρό, ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Ποτέ μη γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό. Ο κίνδυνος να παγώσει το υγρό αυξάνεται εξίσου εάν η ποσότητα του ψυκτικού είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή.

 Προειδοποίηση

Το ψυκτικό υγρό μπορεί να είναι καυτό. Αν χρειαστεί να συμπληρώσετε ψυκτικό όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας, ξεβιδώστε αργά την τάπα του δοχείου διαστολής για να εκτονωθεί η υπερπίεση.

 Σημαντικό

  • Η υψηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, χλωρίδια και άλλα άλατα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στο σύστημα ψύξης.
  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ψυκτικό υγρό με αντιδιαβρωτικό παράγοντα όπως συνιστάται από τη Volvo.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα του ψυκτικού υγρού αποτελείται από 50% νερού και 50% ψυκτικού.
  • Αναμιγνύετε το ψυκτικό υγρό με νερό βρύσης εγκεκριμένης ποιότητας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα του νερού, χρησιμοποιήστε προαναμεμιγμένο ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo.
  • Κατά την αλλαγή ψυκτικού υγρού/αντικατάσταση των μερών του συστήματος ψύξης, απαιτείται έκπλυση του συστήματος ψύξης με νερό βρύσης εγκεκριμένης ποιότητας ή έκπλυση με προαναμεμιγμένο ψυκτικό υγρό.
  • Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί μόνο με γεμάτο σύστημα ψύξης. Διαφορετικά, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς (ρωγμές) στην κυλινδροκεφαλή.

Για τις χωρητικότητες και τα πρότυπα σχετικά με την ποιότητα του νερού, βλ. Ψυκτικό - ποιότητα και όγκος.