Το σήμα του τηλεοπτικού* καναλιού έχει χαθεί

Εάν χαθεί το σήμα για το τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθείτε, η εικόνα θα παγώσει. Όταν η λήψη αποκατασταθεί, η εικόνα εμφανίζεται ξανά.

Εάν χαθεί το σήμα για το τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθείτε, η εικόνα θα παγώσει. Αμέσως μετά, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει ότι το σήμα για το τρέχον τηλεοπτικό κανάλι έχει χαθεί, και το σύστημα συνεχίζει με νέα αναζήτηση για το κανάλι. Όταν το σήμα ανακτηθεί, η εικόνα του τηλεοπτικού καναλιού εμφανίζεται αμέσως. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι οποιαδήποτε στιγμή όταν εμφανίζεται το μήνυμα.

Αν εμφανιστεί το μήνυμα No reception, σημαίνει ότι το σύστημα ανίχνευσε ότι δεν υπάρχει πλήρης λήψη σήματος για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.