Αισθητήρες - σύστημα κλιματισμού

Το σύστημα κλιματισμού διαθέτει ορισμένους αισθητήρες που συμβάλλουν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Ο αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας βρίσκεται στην επάνω πλευρά του ταμπλό.
  • Ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου επιβατών βρίσκεται πίσω από τον πίνακα ελέγχου του συστήματος κλιματισμού.
  • Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας βρίσκεται μέσα στον εξωτερικό καθρέπτη.
  • Ο αισθητήρας υγρασίας* βρίσκεται στον εσωτερικό καθρέπτη.

 Σημείωση

Μην καλύπτετε και μη φράσσετε τους αισθητήρες με ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.