Πραγματική θερμοκρασία

Η σχέση της θερμοκρασίας που θα επιλέξετε στο χώρο επιβατών με την πραγματική θερμοκρασία που θα επιτευχθεί εξαρτάται από τις φυσικές συνθήκες σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την ταχύτητα του αέρα, την υγρασία και την έκθεση στον ήλιο κ.λπ. μέσα και έξω από το αυτοκίνητο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σύστημα διαθέτει έναν αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας οποίος ανιχνεύει την πλευρά από την οποία ο ήλιος προσπίπτει στο χώρο επιβατών. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει μεταξύ των δεξιών και των αριστερών αεραγωγών, ανεξάρτητα εάν οι διακόπτες έχουν ρυθμιστεί στην ίδια θερμοκρασία και στις δύο πλευρές.