Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Για να μπορέσει ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία, ο/η οδηγός πρέπει να κάνει ένα τεστ αναπνοής, το οποίο επαληθεύει ότι δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Η βαθμονόμηση του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης διεξάγεται σύμφωνα με την οριακή τιμή νόμιμης οδήγησης που ισχύει σε κάθε αγορά.

 Προειδοποίηση

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης λειτουργεί επικουρικά και δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη του. Είναι πάντοτε ευθύνη του οδηγού να είναι νηφάλιος και να οδηγεί το αυτοκίνητο προσεκτικά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.