Βάρη

Το μέγ. μικτό βάρος οχήματος, κ.λπ. αναγράφεται σε μια πινακίδα στο αυτοκίνητο.

Στο απόβαρο συμπεριλαμβάνεται το βάρος του οδηγού, το ρεζερβουάρ γεμάτο κατά 90 % και όλα τα υγρά.

Το βάρος των επιβατών και των αξεσουάρ, και το φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (όταν υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ) επηρεάζουν το ωφέλιμο φορτίο και δεν συμπεριλαμβάνονται στο απόβαρο.

Επιτρεπόμενο μέγ. φορτίο = Μικτό βάρος οχήματος - Απόβαρο.

 Σημείωση

Το αναγραφόμενο απόβαρο ισχύει για αυτοκίνητα με βασικό εξοπλισμό - δηλ. χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό ή αξεσουάρ. Αυτό σημαίνει ότι, για κάθε αξεσουάρ που προστίθεται, η ικανότητα φόρτωσης του αυτοκινήτου μειώνεται αντίστοιχα κατά το βάρος του εκάστοτε αξεσουάρ.

Παραδείγματα αξεσουάρ που μειώνουν την ικανότητα φόρτωσης είναι τα επίπεδα εξοπλισμού Kinetic/Momentum/Summum, καθώς και άλλα αξεσουάρ όπως ο κοτσαδόρος, η σχάρα οροφής, η μπαγκαζιέρα οροφής, το ηχοσύστημα, τα πρόσθετα φώτα, το GPS, το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα με καύσιμο, το πλέγμα ασφαλείας, οι μοκέτες, το κάλυμμα χώρου αποσκευών, τα ηλεκτρικά καθίσματα, κ.λπ.

Ένας σίγουρος τρόπος για να προσδιορίσετε το απόβαρο του δικού σας αυτοκινήτου είναι η ζύγισή του.

 Προειδοποίηση

Τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου αλλάζουν ανάλογα με το βάρος και τον τρόπο κατανομής του φορτίου.
P3+P4-14w20 VIN label with 5 annotations for weights, not China and Saudi Arabia
Για πληροφορίες σχετικά με τη θέση της πινακίδας, βλ. Τύπος.
  1. Ikon röd cirkel 1Μέγ. μικτό βάρος οχήματος
  2. Ikon röd cirkel 2Μέγ. βάρος ακολουθίας (αυτοκίνητο+τρέιλερ)
  3. Ikon röd cirkel 3Μέγ. φορτίο μπροστινού άξονα
  4. Ikon röd cirkel 4Μέγ. φορτίο πίσω άξονα
  5. Ikon röd cirkel 5Επίπεδο εξοπλισμού

Μέγ. φορτίο: Βλ. άδεια κυκλοφορίας.

Μέγ. φορτίο οροφής: 75 kg.