Ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου στο αυτοκίνητο

Μπορείτε να διαβάσετε το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη του αυτοκινήτου1. Το περιεχόμενο είναι αναζητήσιμο, ενώ μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα στις διάφορες ενότητές του.

Ανοίξτε το ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου - πατήστε το κουμπί MY CAR στην κεντρική κονσόλα, πιέστε OK/MENU και επιλέξτε Owner's manual.

Για τη βασική περιήγηση, διαβάστε χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού . Βλ. παρακάτω για μια πιο λεπτομερή περιγραφή.

Px-1420-Ägarmanual hem
Εγχειρίδιο κατόχου, αρχική σελίδα.

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για να βρίσκετε πληροφορίες στο ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου:

 • Αναζήτηση - Λειτουργία αναζήτησης για την εύρεση ενός άρθρου.
 • Κατηγορίες - Όλα τα άρθρα ταξινομημένα σε κατηγορίες.
 • Αγαπημένα - Γρήγορη πρόσβαση στα άρθρα που έχετε προσθέσει στα Αγαπημένα.
 • Quick Guide - Μια επιλογή άρθρων για κοινές λειτουργίες.

Επιλέξτε την πληροφοριακή λυχνία στην κάτω δεξιά γωνία για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου.

 Σημείωση

Το ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι διαθέσιμο ενώ οδηγείτε.

Αναζήτηση

P3-1346-x60-Skrivhjul ägarmanual
Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων.
 1. Ikon röd cirkel 1Λίστα χαρακτήρων.
 2. Ikon röd cirkel 2Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (βλ. παρακάτω πίνακα).

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων για να εισάγετε έναν όρο αναζήτησης, π.χ. "ζώνη ασφαλείας".

Περιστρέψτε το κουμπί TUNE μέχρι το γράμμα που θέλετε, πατήστε OK/MENU για επιβεβαίωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τους αριθμούς και τα γράμματα στο πλαίσιο χειριστηρίων στην κεντρική κονσόλα.
Συνεχίστε με το επόμενο γράμμα κ.ο.κ.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής από γράμματα σε αριθμούς ή σε ειδικούς χαρακτήρες, ή για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση, γυρίστε το TUNE σε μία από τις επιλογές (βλ. επεξήγηση στον παρακάτω πίνακα) στη λίστα για την αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (2), πατήστε OK/MENU.
123/ABCΓια εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.
MOREΓια την εναλλαγή μεταξύ ειδικών χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.
OKΕκτελέστε την αναζήτηση. Γυρίστε το TUNE για να επιλέξετε ένα άρθρο αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε OK/MENU για να μεταβείτε στο άρθρο.
a|AΑλλάζει μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων με το OK/MENU.

{ | }

Αλλαγή από τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων στο πεδίο αναζήτησης. Μετακινήστε το δρομέα με το TUNE. Διαγράψτε τυχόν ορθογραφικά λάθη με το EXIT. Για να επιστρέψετε στον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων, πατήστε OK/MENU.

Σημειώστε ότι τα κουμπιά ψηφίων και γραμμάτων στον πίνακα ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία στο πεδίο αναζήτησης.

Εισαγωγή με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

P3/P4-1420-numerical keyboard
Αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής χαρακτήρων είναι να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας 0-9, * και #.

Όταν πατήσετε π.χ. το 9, εμφανίζεται μια ράβδος με όλους τους χαρακτήρες2 κάτω από το κουμπί, π.χ. W, x, y, z και 9. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί, ο κέρσορας περνά διαδοχικά από αυτούς τους χαρακτήρες.

 • Σταματήστε με τον κέρσορα στον χαρακτήρα που θέλετε για να τον επιλέξετε - ο χαρακτήρας εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.
 • Διαγραφή/αναίρεση χρησιμοποιώντας το EXIT.

Για να εισάγετε έναν αριθμό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Κατηγορίες

Τα άρθρα στο εγχειρίδιο κατόχου είναι δομημένα σε κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες. Το ίδιο άρθρο μπορεί να υπάρχει σε αρκετές κατάλληλες κατηγορίες για να μπορεί να βρεθεί ευκολότερα.

Γυρίστε το TUNE για να περιηγηθείτε στο δενδροειδή δομή κατηγοριών και πατήστε OK/MENU για να ανοίξει μια κατηγορία - επιλεγμένο P3-1346-x60-symbol category - ή άρθρο - επιλεγμένο P3-1346-x60-symbol article. Πατήστε EXIT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Αγαπημένα

Εδώ βρίσκονται τα άρθρα που είναι αποθηκευμένα ως αγαπημένα. Για την επιλογή ενός άρθρου ως αγαπημένου, βλέπε ενότητα "Πλοήγηση σε ένα άρθρο" παρακάτω.

Γυρίστε το TUNE, για να πλοηγηθείτε στη λίστα αγαπημένων και πιέστε OK/MENU, για να ανοίξετε ένα άρθρο. Πατήστε EXIT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Quick Guide

Εδώ βρίσκεται μια επιλογή άρθρων για να γνωρίσετε τις πιο συνηθισμένες λειτουργίας του αυτοκινήτου σας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα άρθρα μέσω κατηγοριών, αλλά συλλέγονται εδώ για γρήγορη πρόσβαση.

Γυρίστε το TUNE, για να πλοηγηθείτε στο Quick Guide και πιέστε OK/MENU, για να ανοίξετε ένα άρθρο. Πατήστε EXIT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

Περιήγηση σε ένα άρθρο

P3-1346-x60-Ägarmanual artikel
 1. Ikon röd cirkel 1Αρχική σελίδα - οδηγεί στην αρχική σελίδα του εγχειριδίου κατόχου.
 2. Ikon röd cirkel 2Αγαπημένα - προσθέτει/αφαιρεί ένα άρθρο ως αγαπημένο. Μπορείτε επίση να πιέσετε το κουμπί FAV στην κεντρική κονσόλα για να προσθέσετε/αφαιρέσετε ένα άρθρο στα/από τα αγαπημένα.
 3. Ikon röd cirkel 3 Σύνδεσμος που επισημαίνεται - οδηγεί στο συνδεδεμένο άρθρο.
 4. Ikon röd cirkel 4Ειδικά κείμενα - Αν το άρθρο περιέχει προειδοποιήσεις, σημαντικά κείμενα ή κείμενα σημειώσεων, εμφανίζεται εδώ ένα σχετικό σύμβολο καθώς και ο αριθμός τέτοιων κειμένων στο άρθρο.

Γυρίστε το TUNE για να περιηγηθείτε στους συνδέσμους ή για κύλιση σε ένα άρθρο. Όταν η οθόνη έχει κυλίσει στην αρχή/στο τέλος ενός άρθρου, υπάρχει πρόσβαση στις επιλογές αρχικής σελίδας και αγαπημένων με ένα επιπλέον βήμα κύλισης πάνω/κάτω. Πιέστε OK/MENU, για να ενεργοποιήσετε την επιλογή/το σύνδεσμο που επισημαίνεται. Πατήστε EXIT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

 1. 1 Ισχύει για ορισμένα μοντέλα του αυτοκινήτου.
 2. 2 Ο χαρακτήρας για κάθε κουμπί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά/χώρα/γλώσσα.