Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS1

Τα αυτοκίνητα με σύστημα προθέρμανσης κινητήρα με καύσιμο και σύστημα θέρμανσης χώρου επιβατών σε συνδυασμό με Volvo On Call παρέχουν τις ίδιες επιλογές ρυθμίσεων για το σύστημα προθέρμανσης, όπως αυτές που πραγματοποιούνται μέσα από το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη αποστέλλοντας τη ρύθμιση που θέλετε χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, βλ. απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης.

Η δυνατότητα χειρισμού του συστήματος προθέρμανσης στο αυτοκίνητο μέσω κινητού τηλεφώνου σημαίνει ότι μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα προθέρμανσης με ευκολία και μεγαλύτερη άνεση, με κόστος όσο ένα SMS.

Η λειτουργία του συστήματος προθέρμανσης διαθέτει δύο χρόνους, με ονομασία T1 και T2 στην περιγραφή. Δείχνουν πότε το αυτοκίνητο έχει φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία. Προκειμένου ο χειρισμός του συστήματος προθέρμανσης να είναι εφικτός μόνο από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη, το μήνυμα SMS πρέπει να περιέχει τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου2 ακολουθούμενο από τον κωδικό PIN του συστήματος Volvo On Call.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αυτοκίνητα με Volvo On Call*
  3. 2 Ο αριθμός άδειας κυκλοφορίας μπορεί να περιέχει τόσο πεζούς όσο και κεφαλαίους χαρακτήρες.